Χορομίδου, Δανάη (2006). Η Φιλοσοφία του Ψυχοδραματος. Εργασία στα πλαίσια της Ψυχοδραματικής Εκπαίδευσης. pdf

Χορομίδου, Δανάη (2010). Ρόλοι και η θεωρία των ρόλων. Πτυχιακή εργασία. pdf

Χορομίδου, Δανάη (2014). Αρχές και Αξίες Ψυχοδράματος σε σχέση με τις φιλοσοφικές βάσεις του Moreno. Εργασία στα πλαίσια της Ψυχοδραματικής Εκπαίδευσης. pdf