Εργαστήρια

Οργανώνονται κατά τη διάρκεια του έτους, είναι αυτοτελή και απευθύνονται :

  •  σε όλους όσους θέλουν να βιώσουν μια πρώτη εμπειρία του πώς δουλεύουμε με το

       ψυχόδραμα για την προσωπική ανάπτυξη

  •  σε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε σταθερή βιωματική ομάδα ψυχοδράματος

  •  σε όσους ενδιαφέρονται για την Εκπαίδευση Ψυχοδράματος

Τα εργαστήρια είναι βιωματικά και τα θέματα που αγγίζουμε και δουλεύουμε, προκύπτουν στο "εδώ και τώρα" της ομάδας, μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας.

Δομή εργαστηρίων

Ζέσταμα

Δράση-εκδραμάτιση

Μοίρασμα

Ενσωμάτωση 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, εφαρμόζονται οι ψυχοδραματικές τεχνικές (σωσίας, καθρέφτης, αντιστροφή ρόλου, μονόλογος, εκπαίδευση σε ρόλο (role playing), συγκεκριμενοποίηση κα.) & η κοινωνιομετρία.

Σκοπός των εργαστηρίων είναι η προσωπική ανάπτυξη μέσα από την ομαδική δουλειά.       

 

         

Τρέχοντα εργαστήρια

1572761461734_LIVING_IN_ABUNDANCE__52088.1572929043.jpg

Εργαστήριο γνωριμίας με το  Ψυχόδραμα

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ψυχοκίνηση, Εργαστήρια Ψυχοδράματος.png