top of page
φτιγμενη 1.jpg

Η Ψυχοκίνηση είναι ένας χώρος Ψυχοδράματος και Προσωπικής Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε από τη Δανάη Χορομίδου το 2014.

Παρέχονται υπηρεσίες: Ομαδικής Ψυχοθεραπείας-Ψυχοδράματος, Βιωματικά Εργαστήρια Προσωπικής Ανάπτυξης-Ψυχοδράματος, Ατομικές Συνεδρίες Ενηλίκων , Διαδικτυακές συνεδρίες, καθώς και Εκπαίδευση Ψυχοδράματος για επαγγελματίες, σε συνεργασία με το ΨΥΚΑΠ.

Είναι ένας χώρος για το άνοιγμα της καρδιάς και το ζέσταμά της!..την έκφραση των συναισθημάτων, την ανάδυση της δημιουργικότητας και των δυνάμεων μέσα μας. Την αυτογνωσία & προσωπική ανάπτυξη. Την εναρμόνιση με το κέντρο μας. Τη διερεύνηση της “σκιάς” μας και συμφιλίωσης με αυτήν. Της ενσωμάτωσης του εαυτού και ενδυνάμωσης της αίσθησης της προσωπικής αξίας.

Αξία δίνεται ιδιαίτερα και στη λειτουργία των ομάδων, όπου επιχειρούμε να επιτύχουμε αυθεντική επαφή και επικοινωνία, αίσθημα εγγύτητας, βαθύ μοίρασμα: να συνδημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για συναντήσεις ψυχών με συνεργασία, όπου ο ένας μπορεί να μαθαίνει και να εμπνέεται από τον άλλον, και να συνδέεται με περισσότερο αυθορμητισμό και ενσυναίσθηση.

Καλωσορίσατε!

Δανάη Χορομίδου

Ψυχολόγος, Απόφοιτος Παν/μίου Αθηνών

Ψυχοδραματίστρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια ψυχοδράματος

"Life is a powerful dynamic force constantly pushing human beings toward new development. To throw oneself into the middle of life, to express oneself freely in the moment without regard to whether this is exhilarating or scary is the action of a heroic person. This is what novels, poems, songs and dreams are made of. This leap into life must be taken. We concentrate all our energies into one brief monent of time. This approach to living calls for great development of ourselves as spontaneous actors".

                                                                                                                                                                              Dr.M.Clayton, Effective group leadeship

Δανάη Χορομίδου Ψυχοκίνηση Κέντρο Ψυχοδράματος και Προσωπικής Ανάπτυξης.png

Ως "ανήσυχο διερευνητικό πνεύμα", με βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση, δημιουργική και καλλιτεχνική ψυχή, κινητοποιούμαι για τη μελέτη της ανθρώπινης φύσης-του τι θα πει να είσαι άνθρωπος και τι θα πει ψυχική υγεία και δημιουργική ζωή σε σωματικό, ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο. 

Μέσα από τον εμπλοκή μου με την ψυχολογία, τη φιλοσοφία όπως και μέσα από πνευματικές οδούς, επιχειρώ να συνθέσω την προσωπική μου κοσμοθέαση. Είναι μια διεργασία δια βίου μάθησης και γνώσης, που αντανακλάται τόσο στην προσωπική μου ζωή όσο και στην επαγγελματική μου πρακτική. 

 

Στα πλαίσια αυτής της διεργασίας αγαπώ να μαθαίνω- η διάθεση για μάθηση σημαίνει για μένα διάθεση για ζωή- παράλληλα συνεχίζοντας την προσωπική μου θεραπεία στους διάφορους αναπτυξιακούς κύκλους και στάδια της ζωής μου.

 

Βασική μου αρχή στην ψυχοθεραπευτική πρακτική είναι η αντιμετώπιση του ανθρώπου με ισοτιμία και σεβασμό και η πίστη μου για τις θετικές ιδιότητες και ικανότητες που καθένας εμπερικλείει μέσα του, όπως και η πίστη μου για την εσωτερική σοφία που ενυπάρχει μέσα μας, με τα οποία, μέσα από την ψυχοθεραπεία και γνώμονα την αποδοχή και την αγάπη, θα οδηγηθούμε να έρθουμε σε επαφή και να εκδηλώσουμε περισσότερο στη ζωή μας.

  • Ιστότοπος Ψυχόδραμα Δανάη Χορομίδου
  • Facebook
300 χ 400.jpg
logo.png
"The body remembers what the mind forgets"
J.L.Moreno
Ψυχοδραματική προσέγγιση

Κατά την ψυχοδραματική προσέγγιση, ο θεραπευτής επιχειρεί να φτιάξει μια ισότιμη σχέση συνδιαλλαγής με τον θεραπευόμενο όπου ξεκινώντας από το “εδώ και τώρα “ της έκφρασής του σε λεκτικό και μη λεκτικό επίπεδο, τον προωθεί (“τον ζεσταίνει” κατά την ψυχοδραματική ορολογία) με τη χρήση των ψυχοδραματικών τεχνικών, με τις παρεμβάσεις του και μέσω της βιωματικής διαδικασίας, ώστε ο θεραπευόμενος να έρθει σε σύνδεση/συνειδητοποίηση με την ουσία των θεμάτων που εκθέτει και με πυρηνικά σημεία/ρόλους της προσωπικότητάς του που συνδέονται με αυτά τα θέματα.

 

Ο ψυχοδραματιστής βασίζεται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς και προσωπικότητας του θεραπευόμενου, την οποία μαθαίνει να “διαβάζει” μέσα από τους ρόλους που ο θεραπευόμενος εκφράζει, τα μοτίβα ρόλων της ζωής του, και τα εσωτερικευμένα συστήματα των ρόλων μέσα από τα οποία αυτός λειτουργεί.

 

Η ψυχοδραματική προσέγγιση είναι προσωποκεντρική, “μη κατευθυντική” , που σκοπεύει περισσότερο όχι στο να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά να βοηθήσει το άτομο να αναπτυχθεί ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίζει τα θέματα και τις διάφορες καταστάσεις της ζωής με δημιουργικότητα και αυθορμητισμό.

 

Βασίζεται πολύ περισσότερο στην τάση του ατόμου προς την ανάπτυξη της υγείας και την προσαρμογή. Δίνεται έμφαση στην προσωπική εμπειρία και τα συναισθήματα του ατόμου. Επιχειρείται η εξισορρόπηση των επιπέδων σκέψης (νοητικό επίπεδο)- συναισθήματος (συναισθηματικό επίπεδο) και δράσης (συμπεριφορά), ώστε το άτομο να βρίσκεται σε αρμονία σε σχέση με αυτό που σκέφτεται, αισθάνεται και πράττει, να έχει δηλαδή μια ακέραια και ενοποιημένη δομή προσωπικότητας.

 

Η ενσυναίσθηση παίζει μεγάλο ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και ο ψυχοδραματιστής εξασκείται στο πως να “συνηχεί” με τον θεραπευόμενο και να συμβάλλει ως οδηγός στο να εξευρευνήσει πτυχές του εαυτού του, με σκοπό να βρει την δική του αλήθεια , στάση και αντιμετώπιση στα θέματα που τον απασχολούν.

 

Τέλος, αντιλαμβάνεται και μελετά τον άνθρωπο συστημικά, δηλαδή σε σχέση με τα συστήματα στα οποία συμμετέχει και με τα οποία αλληλεπιδρά (όπως σε σχέση με το οικογενειακό, εργασιακό, κοινωνικό, πολιτισμικό σύστημα και περιβάλλον του ατόμου).

Δανάη Χορομίδου
Ψυχοκίνηση (4).jpg
bottom of page