Προϋποθέσεις & Κανόνες Συμμετοχής

  • Κατώτερο όριο ηλικίας τα εικοσιένα έτη (εμπειρίες από την συμμετοχή σε ομάδες πριν το 21 της ηλικίας δεν υπολογίζονται).

  • Κατοχή πτυχίου ανωτάτης ή ανωτέρας σχολής, σε αντικείμενο σχετικό με την ψυχική υγεία και όχι μόνο.

  • Ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει και να συμφωνεί με τους κανόνες εργασίας και την εμπλοκή του στις διαδικασίες που απαρτίζουν την εκπαίδευση στο σύνολό της, καλύπτοντας τουλάχιστον το προτεινόμενο «επαρκές» φάσμα ωρών.

  • οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν συμμετοχή είτε στην ομάδα της εισαγωγικής εκπαίδευσης, είτε σε ένα ή περισσότερα αυτοτελή εργαστήρια ψυχοδράματος, όπως και να έχουν πραγματοποιήσει μια ατομική συνάντηση/συνέντευξη με τη συντονίστρια

Πτυχίο

Το πτυχίο Ψυχοδραματιστή χορηγείται από το ΨΥΚΑΠ, και είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Η εκπαίδευση τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που ορίζει η FEPTO (Federation of European Psychodrama Training Organisations) και οι  IAGP (International Association for Group Psychotherapy), EAP (European Association for Psychotherapy).

Αλκμαιωνίδων 6, Καισαριανή, τκ.16121

kesariani

2155 159 120

6943 293 408

  • Ψυχόδραμα, Δανάη Χορομίδου
  • Facebook Ψυχόδραμα Ψυχοκίνηση
  • Pinterest Δανάη Χορομίδου Ψυχοκίνηση