top of page

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι ο ψυχοθεραπευτής; Διαφορές με ψυχολόγο και ψυχίατρο.

 

Ψυχοθεραπευτής είναι ο ειδικευμένος σε μία τουλάχιστον ψυχοθεραπευτική μέθοδο ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Ο τίτλος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα αποκτάται από την ολοκλήρωση των σπουδών Ψυχολογίας στα αντίστοιχα ΑΕΙ. Ο ψυχίατρος, είναι ο ειδικευμένος στην ψυχιατρική γιατρός (βασική εκπαίδευση στην ιατρική επιστήμη).

 

Η ειδίκευση ενός ψυχολόγου ή ψυχιάτρου σε μία μέθοδο ψυχοθεραπείας διαρκεί συνήθως 4-5 χρόνια επιπλέον των σπουδών του. Συχνά περιλαμβάνει μέρος ή και ολοκληρωμένη την προσωπική θεραπεία του ίδιου του ψυχολόγου ή ψυχιάτρου. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η εποπτεία των επαγγελματιών, ειδικά τα πρώτα χρόνια που εξασκούν το επάγγελμα όπως και η δέσμευσή τους για συνεχή προσωπική ανάπτυξη-αυτογνωσία και βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεών τους.

 

 Υπάρχουν ποικίλες μέθοδοι ψυχοθεραπείας στις οποίες μπορεί κάποιος να εκπαιδευτεί όπως: η ψυχανάλυση, η συστημική-οικογενειακή θεραπεία, η γνωσιακή ψυχοθεραπεία, η σωματική ψυχοθεραπεία, το ψυχόδραμα, η θεραπεία gestalt κ.α. Στην Ελλάδα οι σχολές Ψυχοθεραπείας δεν είναι κρατικές αλλά ιδιωτικές. Κατά συνέπεια το δίπλωμα του Ψυχοθεραπευτή δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος, αλλά συνήθως από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς οργανισμούς του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται ο κάθε ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός/φορέας.

 

Συχνά ένας ψυχοθεραπευτής συνδυάζει τη βασική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση στην οποία έχει εκπαιδευτεί, με μεθόδους και θεωρητικές γνώσεις από διάφορες σχολές ψυχοθεραπείας (στις οποίες μπορεί π.χ. να έχει λάβει βραχυπρόθεσμη-σεμιναριακού τύπου εκπαίδευση).

 

Ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος δεν  μπορούν να θεωρηθούν Ψυχοθεραπευτές αν δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση/προσωπική θεραπεία. Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, που κυρίως σχετίζονται με τον ακαδημαϊκό χώρο.

Δες επίσης άρθρο Περί ψυχοθεραπείας: σε ποιον να απευθυνθώ;

 

 


Τι να περιμένω στην πρώτη συνάντηση και την αρχή της διαδικασίας;
 

Η πρώτη συνάντηση έχει περισσότερο ένα χαρακτήρα γνωριμίας και αυθόρμητης συζήτησης για το «τι σε φέρνει εδώ». Καθένας, με το δικό του ρυθμό και τρόπο προσανατολίζεται στο χώρο, τη διαδικασία και το συνομιλητή του. Ερωτήσεις αποσαφήνισης σχετικά με το τι είναι η ψυχοθεραπεία, το ψυχόδραμα, τι θα περιλαμβάνουν οι συναντήσεις μας κτλ. είναι ευπρόσδεκτες. Είναι μια πρώτη επαφή «αναγνωριστική» κυρίως για να διαπιστώσουμε αν πράγματι δημιουργούνται καλές προοπτικές για τη συνεργασία και τη δουλειά που πρόκειται να κάνουμε μαζί.

 

Στη συνέχεια θέτουμε το πλαίσιο συνεργασίας και ορίζουμε έναν πρώτο αριθμό  συνεδριών. Σε αυτές τις πρώτες (τρεις ή τέσσερις) συναντήσεις, ξεκαθαρίζονται περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με το κίνητρό σου, τους λόγους που κινητοποιήθηκες να μπεις στη διαδικασία και τους στόχους που επιθυμείς να επιτύχεις.

 

Μετά το πέρας αυτών των συναντήσεων είναι πλέον πιο ξεκάθαρο τι  θα δουλέψουμε μαζί και τι θέλουμε να πετύχουμε, ενώ έχει επιτευχθεί μια καλή «δοκιμή» της συνεργασίας μας: αν νιώθουμε καλά ο ένας με τον άλλον και αν καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα εποικοδομητικής επικοινωνίας και εργασίας. 

 

 

Πώς γίνονται οι ατομικές συνεδρίες; Τι χρειάζεται να κάνω; Πώς γίνεται το Ψυχόδραμα ατομικά;

 

Στις ατομικές συναντήσεις εκτυλίσσεται αυθόρμητα μια συζήτηση, με θέματα που φέρνει ο «θεραπευόμενος». Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας στο «τι πρέπει να πεις»,  ούτε «σωστό και λάθος». Έρχεσαι απλώς ως είσαι, και δουλεύουμε με ό,τι προκύπτει εκείνη τη στιγμή.

 

Σημαντικό στη δουλειά μας είναι η δημιουργία καλής σχέσης και «επαφής»-επικοινωνίας μεταξύ μας, που θα περέχει το πλαίσιο για να «ανοίξεις» και να εξερευνήσεις τα πράγματα που διαπραγματεύεσαι.Κύρια μέριμνά μου είναι να σε συνοδεύσω με αυθορμητισμό και ενσυναίσθηση στην προσπάθειά σου αυτή.

 

Η γενική μας κατεύθυνση είναι προς το να αποθαρρύνουμε τις τυχόν μη λειτουργικές συμπεριφορές στην προσωπικότητα και αντίστροφα να ενθαρρύνουμε λειτουργικούς-δημιουργικούς τρόπους ανταπόκρισης στις ποικίλες καταστάσεις της ζωής. Με άλλα λόγια, στοχεύουμε στην ανάπτυξη του εαυτού και τη διεύρυνση της υγιούς προσωπικότητας.

 

Η όλη φιλοσοφία για τη θεραπεία και ο τρόπος αντιμετώπισης του ατόμου γίνεται με βάση το Ψυχόδραμα.
 

Χρησιμοποιούνται όπως προκύπτει:

Ψυχοδραματικές τεχνικές (εικονοποίηση, σωσίας, καθρέφτης, αντιστροφή ρόλων, μονόλογος, συγκεκριμενοποίηση, εκδραμάτιση-role playing κτλ.)

Η θεωρία των ρόλων του Moreno για τη δόμηση της προσωπικότητας

Θεωρία για τον αυθορμητισμό & τη δημιουργικότητα 
Θεωρία συστημάτων

 

Μπορώ να συμμετάσχω σε μια ομάδα ψυχοδράματος αν ταυτόχρονα κάνω ψυχοθεραπεία σε άλλο πλαίσιο;

 

Μπορείς! Η δουλειά σε ομαδικό επίπεδο θα συμπληρώνει τη δουλειά σε προσωπικό επίπεδο και αντίστροφα.

 

Στην πράξη βέβαια συνήθως κάποιος προτιμά να συνεργάζεται κάθε φορά με ένα πλαίσιο, ώστε να εστιάζει στη δουλειά του εκεί και να αποφεύγει τη διάσπαση.

bottom of page