Υπόβαθρο-αξίες-εφαρμογές Ψυχοδράματος

 

Σχέσεις άμεσης αλληλεπίδρασης (two-way relationships) στη διαπροσωπική επικοινωνία, ισότιμες,  που βασίζονται στη θέση «είμαι ok, είσαι ok». Χτίσιμο σχέσεων εργασίας προσανατολισμένων προς το έργο.

 

Δουλεύοντας όχι με βάση την ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αλλά με βάση την παρατήρησή της: θεωρία των ρόλων, παρατήρηση και καταγραφή «χάρτη ρόλων» του ατόμου· διαδικασία ανάλυσης ρόλων & στήσιμο θεραπευτικού πλάνου.

 

Διεύρυνση λειτουργικών ρόλων στην προσωπικότητα: καλλιέργεια & ανάπτυξη υγιούς προσωπικότητας.

 

Παρατήρηση-διεύρυνση της επίγνωσης δυσλειτουργικών ρόλων-μοτίβων συμπεριφοράς-σεναρίων & βασικών «θέσεων» ζωής στην προσωπικότητα

 

Ενθάρρυνση, ανάπτυξη («ζέσταμα» κατά την ψυχοδραματική ορολογία) σε νέους λειτουργικούς ρόλους στην προσωπικότητα που προηγουμένως ήταν υπο-ανεπτυγμένοι ή απόντες

 

Βιωματική διαδικασία-μάθηση που έρχεται από μέσα μας όταν «ζεσταθούμε» επαρκώς στο θέμα μας. Εικονική αναπαράσταση εσωτερικού κόσμου-μια «οπτική» μέθοδος. Συμβολική-συνειρμική  έκφραση. Εμπειρία που βιώνεται-αναβιώνεται. Σύνδεση με το συναίσθημα και μέσα από όλο το σώμα.

 

Ανάπτυξη αυθορμητισμού & δημιουργικότητας: επαρκής ανταπόκριση στις ποικίλες καταστάσεις της ζωής

 

Εξισορρόπηση-εναρμόνιση Σκέψης-Συναισθήματος-Δράσης του ρόλου(συμπεριφοράς). Ευαισθητοποίηση- «διάβασμα» της μη λεκτικής επικοινωνίας

 

Ψυχοδραματική φιλοσοφία-υπόβαθρο: μια αισιόδοξη ματιά για τον άνθρωπο & την ύπαρξη (άνθρωπος ως δημιουργός & συν-δημιουργός)

 

Ο άνθρωπος σε σχέση με τα συστήματα που ανήκει. Συστήματα ρόλων & δυναμικές των συστημάτων. Κοινωνικό άτομο & κοινωνιόδραμα.

 

 

Δυναμική ομάδων & κοινωνιομετρία.