Οικογενειακή- Συστημική Θεραπεία και Ψυχόδραμα

Bilson, A., Ross, S. (1981). The use of structured experiencies in family therapy. Journal of Family Therapy 3:39-49.

Jenkins,H., Asen, K. (1992). Family therapy without the family: a framework for systemic practice. Journal of Family Therapy. 14:1-14.

Farmer Chris, Geller Marcia. The integration of psychodrama with Bowen’s theories in couples therapy. pdf

Συναλλακτική Ανάλυση

Berne, Ε. (2015). Τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι. Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Harris, T. (2001). Είμαι ok είσαι Ok. Εκδόσεις Καστανιώτης.

Muriel, J. & Jongeward, D. (1971). Γεννήθηκες για να κερδίζεις. Αθήνα, Εκδόσεις Γλάρος.

Yalom, Irvin. (2006).  Θεωρία και Πράξη της Ομαδικής Ψυχοθεραπείας. Αθήνα. Εκδόσεις Άγρα.