Η εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της βιωματική, που σημαίνει ότι διδασκόμαστε επί της πραγματικής διαδικασίας της ομάδας, όπως συμβαίνει και εξελίσσεται στη διάρκεια της ζωής της.

Απευθύνεται σε:

 • Επαγγελματίες (και φοιτητές) στο χώρος της υγείας: ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, θεραπευτές μέσω τέχνης, νοσηλευτές, δασκάλους ειδικής αγωγής κτλ.

 • Επαγγελματίες (και φοιτητές) στο χώρο της εκπαίδευσης και όσων εμπλέκονται με τη λειτουργία-ηγεσία ομάδων: εκπαιδευτικούς, δασκάλους, κοινωνιολόγους, εμψυχωτές κτλ.

 

Στα δύο πρώτα χρόνια καλύπτεται η βάση της θεωρίας και της φιλοσοφίας του ψυχοδράματος. Στα επόμενα δύο έτη, εκλεπτύνουμε περισσότερο στη γνώση, αναπτύσσουμε κάποια πιο ειδικά θέματα εργασίας, και οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν την πρακτική τους. Έως το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει επιπλέον να έχουν καλύψει ένα μίνιμουμ ωρών εποπτείας, ατομικής και ομαδικής, να έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία και να περάσουν από τη διαδικασία της εξέτασης.

 

 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων της εκπαίδευσης, συχνά προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω δουλειά με τον εαυτό, που μπορεί να γίνει με την παράλληλη συμμετοχή σε βιωματική ομάδα ψυχοδράματος, είτε σε ατομικές συνεδρίες. Βρισκόμαστε πλάι στον κάθε εκπαιδευόμενο και με βάση το επίπεδο και τις προσωπικές του ανάγκες, θέτουμε μαζί το πλάνο που θα τον αναπτύξει κάθε φορά προς την κατεύθυνση που επιθυμεί. Η ικανότητα να αναπτύσσει ο εκπαιδευόμενος αυτοεπίγνωση του πού στέκεται κάθε φορά και του τι έχει ανάγκη προς ανάπτυξη, θεωρείται μέρος της ταυτότητας του ως ψυχοδραματιστή.

Η εκπαίδευση στο Ψυχόδραμα στην Ψυχοκίνηση, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΨΥΚΑΠ, μέλος της FEPTO (Federation of Europeian Psychodrama Training Organisations) από το 2008, από όπου και χορηγείται το πτυχίο του ψυχοδραματιστή.

Ομάδες που δουλεύουν ήδη στην Ψυχοκίνηση και το ΨΥΚΑΠ

Έναρξη νέας εκπαιδευτικής ομάδας 

Οκτώβρης-Νοέμβρης 2019

Βάσεις ψυχοδραματικής πρακτικής

Ψυχοδραματική φιλοσοφία J.L.Moreno, Dr. Max Clayton

Οδηγός Σπουδών 

Ψυχοδράματος

Κώδικας

ηθικής δεοντολογίας

Κριτήρια 

αξιολόγησης

ψυχοδραματιστή

       "All the world’s a stage,

And all the men and women merely players;

They have their exits and their entrances;

And one man in his time plays many parts"

                                                      W.Shakespeare

Οργανόγραμμα Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση καλύπτει τέσσερα ολόκληρα έτη και συνήθως πραγματοποιείται ένα Σαββατοκύριακο μηνιαίως (σεζόν εργασίας: Σεπτέμβρης-Ιούνης)

Περιεχόμενο Εκπαίδευσης
 • Βασική εκπαίδευση
 • Ειδικά θέματα
 • Εφαρμογές ψυχοδράματος
Τομείς Εκπαίδευσης
 • Θεωρητική Εκπαίδευση
 • Πρακτική Άσκηση
 • Εποπτεία
 • Πτυχιακή
 • Εξετάσεις
Προϋποθέσεις Συμμετοχής- Πτυχίο
Διεθνώς αναγνωρισμένο πτυχίο που χορηγείται από το ΨΥΚΑΠ.
Δεξιότητες Ψυχοδραματιστή
 • Παραγωγός-Σκηνοθέτης
 • Κλινικός Αναλυτής
 • Κοινωνιομέτρης
 • Συστημικός-Ομαδικός Αναλυτής
 • Being with